Anh Trần

Tôi là một chủ doanh nghiệp và có một con nợ là chủ doanh nghiệp khác. Nhờ công ty dịch vụ thám tử XYZ mà tôi đã nắm rõ được những thông tin cần thiết về con nợ của mình.